Inflace

Trend report

Font

Jak mění inflace chování lidí?

Víme, jak vaši zákazníci pociťují inflaci. Ve kterých oblastech chtějí šetřit? Omezí pití piva v hospodách? A jak zdražování nejlépe komunikovat?

Agentura NMS přináší výsledky unikátní studie zaměřené na změny chování zákazníků v Česku a na Slovensku. Výsledky jsou přehledně tříděné po jednotlivých oborech.

99 %

lidí pocítilo růst cen.

Češi a Slováci začali šetřit. Zdražování vedlo obyvatele obou zemí ke změnám chování, které už teď pociťují firmy napříč obory. Jen čtvrtina lidí z obou zemí uvedla, že bez problémů pokryje všechny svoje nevyhnutelné náklady. Zbytek se musí uskormnit.

Podívejte se níže, jaké nejčastější změny ve svém chování udělali lidé s cílem ušetřit za poslední tři měsíce.

62 procent lidí si začalo hlídat spotřebu elektřiny

Tři nejčastější změny v chování lidí:

59 procent lidí začalo místo restaurací více jíst doma

47 procent lidí si začalo hlídat spotřebu vody

Vzdáváme se i radostí.

42 % lidí omezuje placené volnočasové aktivity

Změny chování se ale liší

V rámci našeho výzkumu dělíme obyvatele na čtyři skupiny podle toho, jak si myslí, že budou schopni pokrýt své životní náklady v následujících šesti měsících. S těmi se setkáte v celém našem reportu.

Neohrožení
Skupina vnímá nejmenší zasažení inflací. Plánuje jen velmi omezené změny v nákupním chování. V této skupině jsou častěji muži a vysokoškoláci.
Ve střehu
Nejpočetnější skupina. Lidé v ní hledají cesty jak ušetřit, aby si zachovali standard života. Polovina z nich přestala kupovat některé produkty.
Zasáhnutí
Vnímají vyšší zasažení inflací. Už teď nakupují ve slevách, některé produkty přestali kupovat. Plánují výrazné změny v nákupním chování.
Ohrožení
Inflace je pro ně přímé riziko. Jedná se o málo početnou skupinu. Z respondentů do této skupiny patřili častěji ti s nižším vzděláním a ti, kteří žijí bez partnera (s i bez dítěte).

Čeho se bojíme?

Největší obavy mají shodně Češi i Slováci z nákladů na energie. Následují základní potraviny či pohonné hmoty. Na Slovensku můžeme porovnat i vývoj v čase - například u pohonných hmot je vidět nižší strach než v červenci.

Kde šetříme nejvíce?

Nejvíce lidé šetří či plánují šetřit na stravovacích službách. Češi plánují hodně šetřit i na konzumaci piva v podnicích či Kultuře. Slováci naopak budou šetřit více na oblečení.

Něco o výzkumu

Studie je založená na kvantitativním průzkumu, který realizovala agentura NMS Market Research.

Sběr dat proběhl v Česku v říjnu 2022 na reprezentativním vzorku populace starší osmnácti let. Počet respondentů byl 1004.


Na Slovensku proběhl sběr dat ve dvou vlnách. První vlna byla sesbírána v červenci a druhá vlna v říjnu 2022. Reprezentativní vzorek populace čítal 1010 respondentů v první vlně a 1003 respondentů v druhé vlně.

NMS Trend report jsme pro přehlednost rozdělili na stránky podle jednotlivých oborů.

Co vás ještě čeká:


✔️ Jaké strategie volí lidé v nákupu potravin.

✔️ Kolik lidí začalo využívat aplikace se slevami či věrnostními kluby.

✔️ Jak plánují lidé šetřit na stravování a na nákupu alkoholu?

✔️ Kolik lidí začalo jezdit méně autem?

✔️ Ruší lidé finanční produkty? A jaké si naopak v době zdražování zakládají?

✔️ Jak komunikovat zdražování zákazníkům?

✔️ Na závěr 5 tipů, co udělat dál.

Font